Міжнародний День боротьби із зловживанням наркотиками
та їх незаконним розповсюдженням –
26 червня 2018 року

 

Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом був започаткований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1987 році для залучення уваги громадськості до світової проблеми наркотиків з позицій громадського здоров’я та моралі. Наркоманія – це захворювання, яке виникає у разі систематичного вживання психоактивних речовин, та проявляється психічною та фізичною залежністю від них.
Вживання психоактивних речовин обумовлює більше 400 тисяч випадків смерті щорічно і є важливим фактором, який посилює епідемію ВІЛ, вірусного гепатиту В і С, туберкульозу в усьому світі, викликає дезадаптацію людей, які їх вживають. Результатом є втрата працездатності і здоров’я в молодому віці, смерть внаслідок передозування і ускладнень наркоманії або різке зниження тривалості і якості життя. Алкоголь також відноситься до психоактивних речовин, його шкідливе вживання призводить до значного тягаря хвороб, соціальної і економічної шкоди суспільству.
Наркотики наносять шкоду сім’ям, створюючи підґрунтя для злочинів проти особистості і власності. Вони безпосередньо причетні до побутового і транспортного травматизму, насильства по відношенню до дітей, інших видів насильства.
Поряд з проблемою зловживання наркотиками існує інший невирішений важливий момент. За оцінками, 80% населення світу живе в країнах з обмеженим або нульовим доступом до лікарських засобів для ведення помірного і сильного болю.
З точки зору ВООЗ, політику по боротьбі з наркотиками, майже виключно основану на використанні кримінального правосуддя, необхідно розширити з позицій громадського здоров’я. Відправними точками для такого підходу є наука і фактичні дані. Вони дають можливість зрозуміти важливі речі. Вживання наркотиків можливо попередити. Розлади, пов’язані з вживанням наркотиків, можливо лікувати. Наркотичну залежність, яка підштовхує до скоєння злочинів, можна ослабити. Наркозалежним можливо допомогти і повернути їх до продуктивного життя у суспільстві.
В Україні і місті Києві впроваджується комплексний пакет заходів ВООЗ для вирішення цих завдань. Найбільш ефективні з них спрямовані на зменшення пропозиції наркотиків та попиту на них, де основною є боротьба з незаконним обігом і санітарно-освітні заходи, а також зниження шкоди, пов’язаної з ін’єкційним вживанням наркотиків. Це програма надання стерильних шприців та голок, проведення опіоїдної замісної терапії для залежних від опіоїдів людей. В результаті, поширеність розладів психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин знизилась в країні з 1435 на 100 тис. населення у 2013 році до 1250 у 2016 році. Така ж тенденція спостерігається у місті Києві. За даними Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, поширеність випадків розладів психіки та поведінки, внаслідок уживання психоактивних речовин знизилась з 981 на 100 тис. населення у 2013 році до 913 у 2017 році. Знижується також поширеність хронічного алкоголізму, алкогольних психозів.
На 01 квітня 2018 року на обліку в Київській міській наркологічній лікарні «Соціотерапія» перебуває 8421 осіб, що мають наркотичну залежність. У програмі замісної підтримувальної терапії задіяно 816 осіб. Лікарня проводить величезну лікувальну та освітню роботу з населенням. До профілактичної роботи з молоддю, вчителями, медичними працівниками залучені психологи, соціальні працівники та лікарі-наркологи. Спільно з Київським міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створена соціально-наркологічна приймальня за адресою: вул. Довженка, 2, телефон 456-11-28, де можна отримати безкоштовні консультації щодо хімічних залежностей. Протягом 5 місяців 2018 року до працівників інформаційно-консультативної соціально-наркологічної приймальні по телефону звернулось 653 осіб, особисто звернулось 666 осіб, на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров’я направлено 89, до організації анонімних алкоголіків – 39, анонімних наркоманів – 50 осіб.
У червні минулого року в Женеві Департамент психічного здоров’я і токсикоманії ВООЗ вперше провів глобальний форум з проблем алкоголю, наркотиків і адиктивної (деструктивної, руйнуючої особистість) поведінки. Метою заходу було посилення дій в цих сферах сектору громадського здоров’я у партнерстві з організаціями та інститутами для досягнення Цілей сталого розвитку до 2030 року. Спільні майбутні проекти мають бути сфокусовані на трьох головних темах:
- контроль за вживанням алкоголю і втілення Глобальної стратегії скорочення шкідливого вживання алкоголю, схваленої Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я;
- світова проблема наркотиків з позицій громадського здоров’я з акцентом на пов’язаних зі здоров’ям практичних рекомендаціях, схвалених на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН. Стосується доступу людей до препаратів, контрольованих в рамках міжнародних конвенцій про наркотичні засоби, для лікування хворобливих станів і полегшення болю;
- наслідки адиктивної поведінки для громадського здоров’я.

ГОЛОВНА

На початок