Poster

Міжнародний День боротьби
із зловживанням наркотиками
та їх незаконним розповсюдженням –
26 червня 2017 року

Наркоманія – це захворювання, що виникає у разі систематичного вживання речовин, що включені до списку наркотиків, та проявляється психічною та фізичною залежністю від них. Наслідками вживання наркотиків є втрата працездатності і здоров’я в молодому віці, смерть внаслідок передозування або спричинена ускладненнями наркоманії, поширення ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, соціальна дезадаптація, зростання злочинності.
Міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом був започаткований резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1987 році, як вираз рішучого прагнення лідерів країн світу створити суспільство, вільне від зловживання наркотиками.
Міжнародний день у цьому році присвячений посиленню уваги суспільства і окремих сімей до дітей та молоді з метою попередження вживання ними наркотиків. Тема дня: «Перш за все слухайте. Прислухайтесь до дітей та молодих людей  для їх здорового розвитку та безпеки».
За оцінками ООН, загальносвітове число осіб, що вживають наркотики, нині складає не менше 185 млн. осіб, тобто 3% всього населення світу або 12% населення у віці від 15 до 30 років. Збільшується частка дітей і підлітків, а також жінок, що споживають наркотики. Фахівців особливо непокоїть те, що середній вік перших спроб вживання наркотичних речовин становить на сьогодні 13-14 років. За останні 15 років приблизно в 7 разів збільшилось число жінок, що вживають наркотичні та психотропні препарати.
Головні результати останнього опитування українських школярів (11390 осіб) в рамках Міжнародного дослідницького проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» (HBSK) показало актуальність теми  Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом:
- майже половина учнів шкіл безконтрольно з боку батьків витрачають свої кишенькові гроші;
- третина матерів учнів загальноосвітніх навчальних закладів не знають, чим займаються їх діти у вільний час;
- половина дітей вказали, що батько не знає, де вони бувають після навчання;
- спільне обговорення проблем та новин у щоденному спілкуванні в сім’ї зменшується з віком від 70% у 11-13-річних до 62%  у 17-річних.
За даними Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики поширеність серед населення столиці розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин залишається важливою медично-соціальною проблемою. В структурі цих розладів провідне місце належить хронічному алкоголізму та алкогольним психозам. Рівень поширеності офіційно зареєстрованого хронічного алкоголізму за останні п’ять років знизився на 7,6% і становить на кінець 2016 року 613,1 випадків на 100 тис населення проти 663,6 у 2012 році. Первинна захворюваність на хронічний алкоголізм у 2012 році становила 12,2 випадків на 100 тис населення, в 2016 році цей показник склав 10,9 випадків на 100 тис населення, тобто відмічається зниження на 10,6%. На 18,3% зменшилась частота розвитку первинних алкогольних психозів (2012 рік – 11,5 на 100 тис., 2016 р. – 9,4), в той же час відносно попереднього 2015 року (7,6 випадків на 100 тис. населення) вона зросла на 23,7%.
Станом на 31 грудня 2016 року на обліку в Київській міській клінічній лікарні «Соціотерапія» перебуває 8,4 тис осіб, що мають наркотичну залежність, з них 200 осіб вперше взято на облік у 2016 році. За останні п’ять років рівень первинної захворюваності населення на наркоманії знизився в 1,7 рази: якщо у 2012 році частота виявлення наркотичної залежності складала 11,5 випадків на 100 тис населення, то у 2016 році її рівень становив 6,9 випадків на 100 тис. Зменшилась на 9,2%  чисельність  контингенту хворих на наркоманії (з 322,6 до 289,0 на 100 тис населення у 2016 році). Протягом останніх років найбільш поширена наркотична залежність серед мешканців Дніпровського (423,5), Деснянського (345,0), Святошинського (308,5) та Дарницького (301,3 на 100 тис.) районів.
Батьки дітей, особливо неблагополучних районів, мають бути дуже насторожені щодо занять своїх дітей, прислухатись до їх потреб, своєчасно реагувати на небезпечні прояви в поведінці дітей. Дуже важливою метою, яка стоїть перед вчителями, батьками, медичними працівниками, є раннє виявлення ознак вживання наркотичних або психотропних речовин підлітками. Крім того, слід пам’ятати, що майже всі дії, пов’язані з наркотиками, переслідуються законом.
Київська міська наркологічна лікарня «Соціотерапія» проводить величезну лікувальну та освітню роботу з населенням. До профілактичної роботи з молоддю, вчителями, медичними працівниками залучені психологи, соціальні працівники та лікарі-наркологи. Спільно з Київським міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створена соціально-наркологічна приймальня за адресою: вул. Довженка, 2, телефон 456-11-28, де можна отримати безкоштовні консультації щодо звільнення від залежностей. Протягом 5 місяців 2017 року до працівників інформаційно-консультативної соціально-наркологічної приймальні по телефону звернулось 608  осіб, особисто звернулось 854 особи, на стаціонарне лікування до закладів охорони здоров’я направлено 531, до організації анонімних алкоголіків – 25, анонімних наркоманів –  28 осіб.

Головний лікар                                                                          О. Стойка

Когут,
468-06-47

 

ГОЛОВНА

На початок