НАКАЗ

   
17.01.2011                                                м. Київ                                    №  15

 

Про медичне забезпечення та формування
здорового способу життя  в  закладах
фізичної культури і спорту м.Києва
                                                                                 
                                                                             
             
Згідно Закону України Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу МОЗ України «Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров’я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення» від 5 січня 1999 р. № 1, спільного наказу Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення і Головного управління по фізичній культурі та спорту «Про поліпшення медичної допомоги спортсменам м.Києва» від 28.08.2006 № 416/823, а також з метою активного залучення мешканців м.Києва до регулярної фізичної активності та формування здорового способу життя,  забезпечення безпеки життя і здоров’я осіб, що займаються фізичною культурою та високої якості фізкультурно-оздоровчих послуг

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити тимчасове положення про медичне забезпечення та  формування здорового способу життя  в закладах фізичної культури і спорту (Додаток № 1).
2.Реалізовувати  вищезгадану діяльність в рамках цільової щорічної програми  Київського міського центру здоров’я  «Ваше здоров’я – у Ваших руках».
3.Контроль за виконанням наказу покласти на керівника  цільової  щорічної програми «Ваше здоров’я – у Ваших руках» лікаря санолога Київського міського центру здоров’я Романишина Руслана Івановича.

 

Головний лікар Київського
Міського центру здоров’я                                           О.Стойка (підписано)

Директор Київського центру
спортивної медицини                                                   А.Пуцев (підписано)

 

ПОДАННЯ:                           

Головний лікар Київського                                           О.Стойка (підписано)
міського центру здоров’я

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Головного управління                                В.Філліпов (підписано)
у справах сім’ї, молоді та спорту

 

Директор Київського                                                       А.Пуцев (підписано)
центру спортивної медицини

 

Провідний юрист
Київського  центру спортивної                                      В. Онісімов (підписано)
медицини                                                             

 

 

 

 

 

                                                            Додаток № 1
До Cпільного Наказу
Київського міського центру здоров’я та
Київського центру спортивної медицини
Головного управління охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

 
Тимчасове  положення

Про медичне забезпечення та формування здорового способу життя
в закладах  фізичної культури і спорту м. Києва

                         1.Загальні положення.
Дія цього наказу і положення стосується осіб, які є відвідувачами закладів фізичної культури і спорту та регулярно займаються фізичною культурою в усіх її напрямках – масовим спортом, фізичним вихованням різних груп населення, фізкультурно-спортивною реабілітацією.
Медичне забезпечення та формування здорового способу життя   в закладах фізичної культури і спорту м.Києва здійснюється спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами системи Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) : Київським міським Центром здоров’я, Київським центром спортивної медицини та районними центрами здоров’я.
Організатором і координатором цієї роботи є Київський міський центр здоров’я, консультаційно-методичні та виконавчі функції  здійснюють  Київський центр спортивної медицини, районні центри здоров’я, а також залучені фахівці.
В основу цієї діяльності покладений виїздний принцип організації роботи, а саме, проведення заходів з медичного забезпечення та формування здорового способу життя на території закладів фізичної культури і спорту.
Вищевказана діяльність реалізується через щорічну цільову програму «Ваше здоров’я – у Ваших руках».
Науково – методичне забезпечення програми здійснює кафедра санології та спортивної медицини НМАПО ім.Шупика, кафедра фізичної реабілітації НМУ ім.Богомольця.

               2.Схема роботи з медичного забезпечення та формування       здорового способу життя фізкультурників.    

2.1.  Проведення оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей.
Вимірювання показників для оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей здійснюють підготовлений середній медичний персонал медичних установ  та санаторно-курортних закладів, фахівці без медичної освіти, що пройшли навчання в Київському міському центрі здоров’я та Київському центрі спортивної медицини (тренерський персонал фізкультурно-оздоровчих закладів, студенти медичних закладів тощо), а також безпосередньо лікарі спортивної медицини та лікувальної фізкультури.
Таке вимірювання організовується в усіх закладах фізичної культури і спорту м.Києва.

2.2.Формування банку даних про обстежених і результати вимірювань, а  також висновок лікаря санолога щодо оцінки рівня здоров’я.
Обробка, надсилання, зберігання та робота з отриманими даними проводиться з допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми на базі 1С, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення такої роботи здійснює організація, визначена результатами конкурсу, проведеного Київським міським центром здоров’я.
Висновок щодо оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей кожному обстеженому видає лікар санолог Київського міського центру здоров’я.

2.3.Надання програми оздоровлення.
Програма оздоровлення формується на основі результатів оцінки рівня здоров’я, наявних захворювань та розвитку фізичних якостей і включає в себе дозоване  аеробне фізичне навантаження на перші два місяці занять в  закладах, конкретні руховий режим, режим харчування, питний режим та режим загартовування.
Зміст програми оздоровлення надсилається з допомогою пошти чи на електронну адресу кожного обстеженого, а також керівництву того закладу фізичної культури і спорту, який він відвідує.
Програма оздоровлення несе мотиваційне навантаження, впливаючи на свідомість обстеженого самим фактом кількісної оцінки його здоров’я та концентрації  уваги на стані свого організму.
Програму оздоровлення надає лікар санолог Київського міського центру здоров’я.

2.4.Лікарський контроль в усіх закладах фізичної культури і спорту м.Києва  здійснюється спеціалістами Київського центру спортивної медицини та Київського міського  центру здоров’я безпосередньо, або через методичне керівництво наявних в штаті закладу фізичної культури і спорту лікаря спортивної медицини, лікаря санолога та лікаря з лікувальної фізкультури.
Він складається з:
- заздалегідь підготовленого спеціалістами Київського міського центру здоров’я та Київського центру спортивної медицини тренерського персоналу чи штатних лікарів закладів фізичної культури і спорту м.Києва з вміннями вимірювати показники для  оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей, а також допомагати відвідувачам в освоєнні оздоровчого тренування та контролювати дотримання  ними правил самоконтролю під час занять,
- щомісячного проведення семінарів спеціалістами Київського міського центру здоров’я та Київського центру спортивної медицини для відвідувачів  щодо правил самоконтролю до, під час та після занять оздоровчим та спортивним тренуванням, а також вимірювання показників для оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей нових відвідувачів,
- щоквартального вимірювання показників для оцінки рівня здоров’я та  розвитку фізичних якостей, корекції змісту оздоровчого тренування, впливу оздоровчого тренування на їхнє здоров’я в динаміці,
В перші два місяці занять або в перший місяць після проведення оцінки рівня здоров’я та розвитку фізичних якостей кожен відвідувач дотримується початкового режиму навантажень, вказаного в його програмі оздоровлення, а на третій місяць він отримує індивідуальне оздоровче тренування.

2.5.Індивідуальне оздоровче тренування  формується і коригується на основі оцінки рівня здоров’я кожного відвідувача закладів фізичної культури і спорту м.Києва в динаміці.
Його основою є дозоване аеробне навантаження та комбінація лікувальної фізкультури з іншими оздоровчими методами, спрямованими на фізичну реабілітацію наявних захворювань і на оздоровлення, а також елементи спортивного тренування з для комплексного розвитку всіх фізичних якостей – загальної витривалості, гнучкості, спритності, координації, сили, силової витривалості.
Готує індивідуальне оздоровче тренування лікар санолог Київського міського центру здоров’я спільно з лікарем спортивної медицини і лікувальної фізкультури Київського центру спортивної медицини та тренером кожного закладу фізичної культури і спорту м.Києва.
Для відвідувачів усіх закладів фізичної культури і спорту м.Києва проводиться анкетування з метою вивчення  способу життя кожного з них, визначення корисних для саме для його здоров’я звичок і усунення шкідливих.

2.6.Програма засвоєння корисних для здоров’я  звичок.
Створюється на основі аналізу анкети, заповненої кожним обстеженим, а також з врахуванням оцінки рівня здоров’я, наявних захворювань і розвитку фізичних якостей.
Базується на визначенні найважливіших для здоров’я обстеженого  змінах способу життя, рівні внутрішньої готовності до таких змін,  встановлення щоденних завдань для цього та моніторингу їхнього виконання.
Програму надає лікар санолог Київського міського центру здоров’я, щоденний моніторинг здійснюється з допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

2.7. Для усіх обстежених організовується регулярне надсилання мотиваційно-інформаційних матеріалів, яке здійснюється з допомогою пошти чи на їхні електронні адреси.
Також застосовується пряме телефонне супроводження усіх, хто перестав відвідувати  заклади фізичної культури і спорту з метою підвищення їхньої мотивації, а також тих відвідувачів, яким необхідна  медична допомога.
Таку роботу координує лікар санолог  Київського міського центру здоров’я.
Мотиваційно-інформаційні матеріали готуються і надаються усіма учасниками цільової програми «Ваше здоров’я – у Ваших руках», надсилання і телефонне супроводження відбувається за попередньою згодою усіх обстежених.
З метою врегулювання   особливостей комерційної діяльності закладів фізичної культури і спорту м.Києва мотиваційно-інформаційна робота Київського міського центру здоров’я з  відвідувачами кожного з них відбувається на умовах конфіденційності.

2.8.Індивідуальна робота спеціалістів  Київського міського центру здоров’я та Київського центру спортивної медицини з відвідувачами усіх закладів фізичної культури і спорту м.Києва проводиться метою діагностики і лікування захворювань та ушкоджень, пов’язаних із заняттями фізичною культурою.
При наявності штатних лікарів ця робота в такому закладі фізичної культури і спорту покладається на них, а при наявності  показів для поглибленого медичного обстеження, лікувально-профілактичних та відновлювальних заходів, а також  з питань формування корисних для здоров’я звичок залучаються спеціалісти Київського міського центру здоров’я та Київського центру спортивної медицини.

2.9.Робота по залученню нових відвідувачів закладів фізичної культури і спорту за територіальним принципом.
При наявності у закладу фізичної культури і спорту м.Києва  можливостей і бажання щодо залучення до себе нових відвідувачів, спеціалісти Київського міського центру здоров’я  організовують роботу по мотивації і спрямуванню працівників установ, підприємств та організацій, що знаходяться неподалік, в такий заклад.
Така ж робота проводиться з пацієнтами медичних установ, розміщених поряд, на етапі завершення лікування згідно показань.

2.10. Проведення перевірок.
Перевірки закладів фізичної культури і спорту спеціалістами Київського міського центру здоров’я та Київського центру спортивної медицини стосуються питань забезпечення безпеки та здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом,  якості фізкультурно-спортивних послуг для киян, показників стану розвитку фізичної культури в м.Києві, створення умов для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізкультурно-спортивної реабілітації та формування здорового способу життя, а також усього спектру питань медичного забезпечення, починаючи зі здійснення допуску до занять і закінчуючи оцінкою впливу занять на стан здоров’я відвідувачів та наданням висновків про це для  розглядів у судах.
Перевірки здійснюються згідно чинного законодавства України: Конституції України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про фізичну культуру та спорт», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Кодексу законів про працю України, Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Головний лікар Київського
міського центру здоров’я                                                     О.Стойка (підписано)

 

Директор Київського
центру спортивної медицини                                              А.Пуцев (підписано)

 

ГОЛОВНА

На початок

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ
МЕДИЦИНИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)